פרסום מודעה לפי סעיף 99 בעיתון

פרסום לצו קיום ירושה

פרסום מודעה לפי סעיף 99 לחוק הירושה, הינה בעצם פרסום קריאה לנושים. מנהל העיזבון חייב
להזמין את נושי המוריש להודיע לו בכתב על תביעותיהם. ההזמנה תפורסם ברבים ולמתן ההודעה
תיקבע תקופה של שלושה חדשים לפחות מיום הפרסום.

מודעה לפי סעיף 99 לחוק ירושה, ניתן לפרסם בכל עיתון יומי והכי חשוב להציג לאחר הפרסום את
המודעה כפי שפורסמה בעיתון לבית המשפט. אנחנו במשרד פרסום מודעות 24 שעות, נדאג לבצע
עבורכם את הפרסום לעיתונות הכולל את עיצוב המודעה. כמו-כן, אנו דואגים לכם מיד לאחר הפרסום
לקבלת סריקה של המודעה וגם לקבלת קובץ המודעה כפי שפורסמה.

ניתן לראות מודעות לפי סעיף 99 לדוגמה>>

ניתן לבצע דרכנו שילובים אטרקטיביים לפרסום מודעות לפי סעיף 99 ע"פ חוק הירושה!

ניתן לפרסם:
מודעה לפי סעיף 99 בעיתון גלובס + ידיעות
מודעה לפי סעיף 99 בעיתון כלכליסט + מעריב
מודעה לפי סעיף 99 בעיתון ישראל היום + המבשר
מודעה לפי סעיף 99 בעיתון ישראל היום + מקור ראשון
מודעה לפי סעיף 99 בעיתון הארץ + המבשר
מודעה לפי סעיף 99 בעיתון דה מרקר + ישראל פוסט
מודעה לפי סעיף 99 בעיתון ידיעות אחרונות + המודיע

לפרטים נוספים חייגו 1800-800-724 או צרו קשר במייל info@7724.co.ilחייגו עכשיו בשיחת חינם!
1-800-800-724
חייגו עכשיו