פרסום מודעות אסיפה בעיתון

מודעת אסיפת חברה בע"מ, עמותה וארגון

פרסום מודעת אסיפה בעיתון
פרסום מודעה בדבר אסיפה כללית לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999, עוסק בהיבטים השונים של זימון אסיפה כללית ובזכויות בעלי המניות באסיפה כללית. פרסום מודעה בעיתון על אסיפה כללית, בהתאם לחוק החברות במהלך האסיפה הכללית תתקבלנה החלטות בנושאים שנקבעו מראש בסדר היום ועל פי רוב האסיפה תתקיים לפחות פעם בשנה לשם אישור הדו"ח השנתי.

צריכים לפרסם מודעת אסיפה בעיתון? הגעתם למקום הנכון!
מודעות 24 שעות מפרסמים מודעות אסיפות חברה, לחברות המובילות במשק. דרכנו ניתן לפרסם מודעות אסיפה
מכל הסוגים: אסיפה כללית, אסיפה כללית שלא מן המניין, אסיפה כללית מן המניין, אסיפה כללית לגופים ומוסדות, 
אסיפה כללית לחברה בע"מ, אסיפה כללית לעמותה, אסיפה לארגון ומוסד, אסיפה מיוחדת ועוד.

בתקנות החברות נקבע כי יש לפרסם מודעה על כינוס אסיפה כללית בשני עיתונים יומיים לפחות. יש לפרסם את המודעה רק בעיתונים היוצאים לאור בשפה העברית ובעלי תפוצה רחבה. תוכן המודעה צריך לכלול, בין היתר, את הפרטים הבאים:
פרסום מודעת אסיפה כללית בעיתון- סוג האסיפה
פרסום מודעות אסיפה כללית בעיתון- מקום ומועד כינוס האסיפה
מודעת אסיפה בעיתון -פירוט הנושאים שעל סדר היום
פרסום מודעת אסיפה בעיתונים- תמצית ההחלטות המוצעות
פרסום בעתון של אסיפת כללית-רוב נדרש לקבלת החלטות
אסיפה כללית פרסום ב 2 עיתונים- טלפון וכתובת של משרדה הרשום של החברה
מועדים בהם ניתן לעיין בנוסח מלא של ההחלטות המוצעות
מועד אחרון להצעת כתבי הצבעה

צוות מודעות 24 שעות עבר הכשרה מיוחדת לפרסום מודעות אסיפה ובנוסף, משרדנו מלווה ארגונים רבים בפרסום מודעות אסיפה ואנחנו מלווים את לקוחותינו גם לאחר הפרסום.
השירות שלנו כולל סריקה בקובץ לאחר הפרסום באמצעות דואר אלקטרוני ושליחת תגזירים מיד לאחר הפרסום עם העתק הפרסומים.

רק אצלנו דילים מיוחדים ושילובים אטרקטיביים לפרסום מודעות אסיפה!

אנחנו מפרסמים מודעות  בכל העיתונים: ישראל היום, ידיעות אחרונות, מעריב, הארץ, גלובס, דה מרקר, פוסט
כלכליסט, ג'רוזלם פוסט, רשת גל גפן, רשת קול הכפר, רשת שוקן, רשת ידיעות תקשורת ובכל עיתון שאתם חפצים.

ניתן לפרסם:
  • מודעת אסיפה בעיתונים גלובס + המבשר
  • מודעת אסיפה בעיתונים כלכליסט + המודיע
  • מודעת אסיפה בעיתון ישראל היום + הצופה
  • מודעת אסיפה בעיתון מעריב + מקור ראשון
  • מודעת אסיפה בעיתון הארץ + המבשר
  • מודעת אסיפה בעיתון דה מרקר + ידיעות אחרונות
  • מודעת אסיפה בעיתון ישראל פוסט + המודיע
  • מודעת אסיפה בעיתון ידיעות + הצופה

מודעות אסיפה לדוגמה >>

צריכים לפרסם אסיפה כללית או לפרסם אסיפה מיוחדת דחופה בעיתון? פרסום מודעות אסיפה בעיתון זה רק אצלנו, מודעות 24 שעות! 
מודעות 24 שעות בשיחת חינם, 1800-800-724 או במייל info@7724.co.il


חייגו עכשיו בשיחת חינם!
1-800-800-724
חייגו עכשיו