פרסום הודעה על הגשת בקשה לביטול מחיקת חברה

פרסום מודעה לביטול מחיקת חברה

צוות מודעות 24 שעות מתמחה בפרסום מודעות לביטול מחיקת חברות בעיתון.

הליך מחיקת חברה נפתח בהגשת בקשת פירוק לערכאה משפטית המוסמכת לכך –  אחד מבתי המשפט המחוזיים בארץ, בהתאם לכללי הסמכות המקומית שחלים לעניין זה.
את הבקשה רשאים להגיש מגוון גורמים: החברה עצמה, נושים, בעלי מניות או עובדי החברה תוך הצגת שיקולים המצדיקים את מחיקת החברה.
מחיקת חברה תתבצע באחת משלוש דרכים אפשריות ←
מחיקת חברה על ידי בית משפט : במידה והחברה קיבלה החלטה להליכי מחיקת חברה על ידי בית משפט ואו קיפאון עסקי (מצב בו החברה לא החלה בפעילות עסקית בחלוף שנה ממועד רישומה או שחדלה מעסקיה למשך שנה ואו חדלות פירעון (מצב בו החברה אינה מסוגלת לעמוד בהחזרי החוב שלה ואין לה מספיק נכסים מהם היא יכולה להיפרע על מנת לעשות זאת) ואו הערכאה המשפטית מצאה לנכון להורות על מחיקת חברה מטעמי צדק ויושר.
מחיקת חברה מרצון : מתבצע בהחלטת החברה , ללא התערבות ערכאה משפטית.
מחיקת חברה בפיקוחו של בית משפט : הליך אשר ראשיתו במחיקת חברה מרצון, כשבשלב כלשהו פונה אחד הגורמים המעורבים בהליך, לבית המשפט בבקשה למתן צו פיקוח. מהלך זה מוביל להעברת מושכות ניהול ההליך לידי בית המשפט.

בדרך כלל, בסיום הליכי מחיקת החברה ולבקשת המפרק מוציא בית המשפט צו פירוק, המורה על חיסולה של החברה.
מתן צו זה מהווה למעשה חותמת אשרור לסיום ההליך והגעת החברה לקץ דרכה העסקית.
עם זאת, ישנם מקרים בהם החברה מעוניינת לבטל את תהליך מחיקתה מסיבותיה השונות (חידוש פעילות החברה, מכירתה וכיו"ב). חשוב להבהיר שניתן לבטל בקשה למחיקת חברה אך ניתן לעשות זאת אך ורק אם הליך המחיקה נעשה מרצון ולא בהתערבות ביהמ"ש.
כמו כן, ביטול הליך מחיקת חברה מרצון אפשרי כל עוד החברה נמצאת בעיצומו של ההליך. כלומר בטרם הוגשה לרשם החברות הבקשה לחיסול החברה בצירוף המסמכים הנדרשים לצורך כך, וכל עוד החברה לא חוסלה.

לצורך ביטול הליך מחיקת חברה מרצון, יש לכנס אסיפה של בעלי המניות של החברה על-מנת לקבל החלטה מיוחדת לפיה היא מבטלת את החלטתה הקודמת בדבר מחיקת החברה מרצון וביטול מינוי מפרק לחברה. כמו כן, על האסיפה להורות בהחלטתה הנ"ל כי כל סמכויותיו של המפרק מבוטלות.
לאחר שהתקיימה אסיפת בעלי המניות, על החברה לפרסם ברשומות את החלטת האסיפה, לפיה נתקבלה החלטה במניין חוקי להפסיק את הליך מחיקת החברה מרצון ולהסיר את מינוי של המפרק.

במידה ובית המשפט לא נתן צו לפרסם את המודעה בעיתון מסוים או במספר עיתונים או לחלופין במקומות נוספים, נהוג לפרסם את המודעה בעיתון יומי בשפה העברית.
מרבית עורכי הדין נוהגים לפרסם את המודעה באחד מהעיתונים הכלכליים הבאים: בקשה לביטול מחיקת חברה בעיתון גלובס, בקשה לביטול מחיקת חברה בעיתון כלכליסט, בקשה לביטול מחיקת חברה בעיתון דה מרקר אך גם ניתן לפרסם בשאר העיתונים היומיים בשפה העברית.

אנחנו במודעות 24 שעות מנוסים מאוד בפרסום מודעות משפטיות וביניהן מודעות על ביטול מחיקת חברות. אנו מפרסמים הודעות ביטול של מחיקת חברה בכל העיתונים. 
ניתן לפרסם דרכנו מודעות ביטול מחיקת חברה בעיתונים: ישראל היום, ידיעות אחרונות, ישראל פוסט, דה מרקר, הארץ, גלובס, כלכליסט, מעריב, עיתונים בשפה הערבית ועיתונים בשפה הרוסית.


מודעות ביטול מחיקת חברה לדוגמה >>


נשמח לעמוד לרשותכם ולפרסם את המודעות בכל העיתונים שתבקשו. כמו-כן מחלקת הגרפיקה שלנו זמינה לביצוע המודעה 
וסגירתה לדפוס. לאחר פרסום המודעה, אנו שולחים תגזירים ועותק למייל ביום הפרסום. מוזמנים להתקשר כבר היום להצעה.

חייגו חינם למודעות 24 שעות טלפון 1800-800-724 או במייל info@7724.co.il
חייגו עכשיו בשיחת חינם!
1-800-800-724
חייגו עכשיו