מודעה סטטוטורית למנהרות הכרמל

פרסום מודעה סטטוטורית בדבר שינוי סכומי האגרה במנהרות הכרמל ועדכון מדד המחירים לצרכן בעיתונים מעריב, בעיתון גלובס ובעיתון הארץ

פרסום מודעה סטטוטורית בדבר שינוי סכומי האגרה במנהרות הכרמל ועדכון מדד המחירים לצרכן בעיתונים מעריב, בעיתון גלובס ובעיתון הארץ 

פרסום מודעה טכנית לחברת נמלי ישראל

פרסום מודעה טכנית בדבר הסדרי תנועה זמניים בחברת נמלי ישראל בעיתון ידיעות חיפה ובעיתון ידיעות המפרץ

פרסום מודעה טכנית סטטוטורית בדבר הסדרי תנועה זמניים בחברת נמלי ישראל בעיתון ידיעות חיפה, בעיתון ידיעות המפרץ, בעיתון הד הקריות, בעיתון כלבו ובעיתון ערי המפרץ

פרסום מודעה סטטוטורית בעיתון

פרסום ביפעת מכרזים

מודעה סטטוטורית היא מודעה משפטית, ישנם 4 סוגי מודעות משפטיות: מודעת מכרז, מודעת מאזנים, מודעה בורסאית ומודעת תכנון ובניה