מחירון פרסום מודעות אבל בעיתונים בימי חול וביום ו'

מחירון פרסום בידיעות אחרונות

מחיר לפרסום מודעות אבל בעיתון   מחירון פרסום בעיתונים עבור פרסום מודעות אבל ביום חול ובסוף שבועהפרסום מופיע בעמודי חדשות באמצע העיתון.כאן תוכלו למצוא מחירונים לכל סוגי העיתונים, עיתונים יומיים, עיתוני כלכלה, פרסום בעיתונים דתיים ועוד.מחירון ישראל היום, מחירון הארץ, מחירון ידיעות אחרונות, מחירון מעריב, מחירון יתד נאמן, מחירון המבשר, מחירון המודיעלכל שאלה או התייעצות לגבי […]

מודעת השתתפות בצער

פרסום מודעת אבל בכלכליסט

מה זה מודעת השתתפות בצער ? עם לכתו של אדם מן העולם, כאשר מישהו נפטר, נהוג כי המשפחה המתאבלת מפרסמת מודעת אבל. כעבור פרק זמן מסוים, מפרסמים גם מודעת אזכרה, במלאת 30 יום לפטירה או ביום השנה. אך בזאת לא מסתכמת התמונה. במקביל למודעה על פטירה, מודעת האבל של המשפחה הקרובה ומטעמה, מקובל לפרסם מודעה […]

מודעת אבל בעיתון

פרסום מודעת אבל בעיתון הוא עניין רגיש המצריך תשומת לב לפרטים, יכולת הכלה וסבלנות. מכיוון שמדובר ברגעים בהם עוברת המשפחה טלטלה רגשית ועל מנת לסייע בפרסום מכובד וראוי ככל הניתן, צוות מודעות 24 שעות זמין על מנת לסייע לכם.