אישור חלוקה

פרסום ביפעת מכרזים

פרסום אישור חלוקה הינו פרסום מטעם בית המשפט שמאשר, לבקשת חברה, לבצע חלוקה שלא מקיימת את מבחן הרווח, ובלבד ששוכנע שמתקיים מבחן יכולת הפירעון. החברה תודיע לנושים על הגשתו של אישור החלוקה לבית המשפט ותפרסמו בעיתון לצורך שיקוף ובקשה למתנגדים לאישור החלוקה. בית המשפט רשאי, לאחר שנתן לנושים שהתנגדו הזדמנות להשמיע את טענותיהם, לאשר את […]