הצוות המנצח שלנו

מחלקת התקציבאים של מודעות 24 שעות

שירן יהודה סמרטין

שירן יהודה סמרטין

אווה אברך

אווה אברך

קרן מורו

קרן מורו

הגר מורו

הגר מורו

תום שבת

תום שבת

גל הראל

גל הראל

עומר נכון

עומר נכון

עמית זרביב

עמית זרביב

שגב דאדו

שגב דאדו

רותם שטרית

רותם שטרית

מחלקת הגרפיקה של מודעות 24 שעות

דפנה קלישר

דפנה קלישר

מירה פורמן

מירה פורמן

אורן מרקל

אורן מרקל

רוית מזור

רוית מזור

אירה ניקולה

אירה ניקולה

מחלקת הרכש של מודעות 24 שעות

טניה גלקין

טניה גלקין

שיר פונדיברידר

שיר פונדיברידר