קבלו הצעת מחיר

חשיבות מודעת כינוס נכסים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
שיתוף ב print
כונס נכסים

כינוס נכסים הוא הליך משפטי המתבצע במצב שבו קיים נושה הזכאי לממש רכוש של אדם, קבוצה או חברה אשר שועבד בתור בטחונות אל מול חובות שלא נפרעו.
תפיסת הנכס מתבצעת על ידי בעל תפקיד הנקרא כונס נכסים, המתמנה בצו שיפוטי על ידי רשם ההוצאה לפועל.
תפקידו של כונס הנכסים הוא: להעביר את הנכס לרשותו, לנהל, למכור, לממש ולדווח לרשם הוצאה לפועל על כל הכנסה שהניב הנכס כולל מכירתו ובין היתר גם להיות אחראי לפרסם את מודעת כינוס הנכסים.
על כונס הנכסים לנהל דו"חות ולהציגם בפני רשם הוצאה לפועל או כל גורם שמונה על ידו, אחריותו על הנכס תהיה כאחריותו של בעל הנכס (החייב).

על כונס הנכסים להיות עורך דין או רואה חשבון במקצועו.
מודעת כינוס נכסים היא מודעה המתפרסמת בצמוד לפתיחת הליך כינוס נכסים.
מטרת המודעה היא לפרסם את המפרט הכללי של הנכס (כאשר מדברים על נכס בהקשר לכינוס נכסים יכולים להתכוון לדירה, רכב או כל סוג אחר של נכס).

במסגרת המודעה מתפרסמים פרטים כמו המועד בו ניתן להגיש הצעות לגבי הרכישה, המועדים בהם ניתן להתרשם מהנכס, פרטי גורם עימו ניתן ליצור קשר לקבלת מידע נוסף ועוד.

על מנת למשוך התעניינות נוספת בנכס כונס הנכסים רשאי להוסיף למודעה תמונה של הנכס המדובר.

נהלי פרסום מודעת כונס נכסים

מודעת כינוס נכסים הינה מודעה משפטית וכיאה לכך ישנם קריטריונים ברורים בהם נדרשת המודעה לעמוד.
על פי חוק במדינת ישראל על כונס הנכסים לפרסם מודעת כונס נכסים בשני עיתונים שונים כאשר לפחות אחת מהמודעות נדרשת להתפרסם באחד מהעיתונים היומיים הנפוצים והשניה יכולה להתפרסם בכל עיתון, גם במקומון המתפרסם פעם בשבוע.

על המודעה להופיע בעיתונים אלו במשך יומיים לפחות ולהיות כתובה בשפה העברית תחת הכותרת "הזמנה להציע הצעות".

בתום פרסום המודעה על כונס הנכסים להביא אל בית המשפט או אל רשם ההוצאה לפועל את תוכן המודעה ואופן הצגתה לאישור.
אי עמידה באחד מסעיפי המודעה הנדרשים יהפכו את המודעה ללא תקינה ועל כן לא תפורסם המודעה עד שיתוקנו כל השינויים.

מלבד הפרסום בעיתונים קיימים כיום מאגרי מידע מקוונים באתרי האינטרנט וברשתות החברתיות של דירות הנמצאות בהליך כינוס נכסים, אתרים אלו מרכזים את כל הדירות והנכסים הנמצאים בבעלותם של כונסי הנכסים.

במרבית במקרים המידע המתפרסם באינטרנט בנושא מודעות כינוס הנכסים כרוך בתשלום, אך ברשתות כמו פייסבוק ניתן למצוא מידע דומה בחינם.

מדוע עדיפה קניית נכס מכונס נכסים?

בשוק הדירות המבוקש כאשר מחיר הנכסים רק עולה ועולה מודעת כונס הנכסים יכולה להיות ההפסד של אחד והרווח של האחר.

היתרון המרכזי בקניית נכס מכונס נכסים הוא המחיר, אם מדובר באזור לא מבוקש המחיר יהיה נמוך מהממוצע באזור.

ניתן להיתקל במחפשי מציאות שמוצאים נכסים שאין להם ביקוש רב במחירים מגוחכים.