קבלו הצעת מחיר

מחירון פרסום מודעה משפטית וכינוס נכסים

מחירון מודעות משפטיות וכונסי נכסים בעיתונים.
מבצעים מיוחדים במודעות 24 של שילוב המודעות במספר עיתונים יומיים מובילים על פי חוק

מחירון פרסום מודעות משפטיות וכונסי נכסים ידיעות אחרונות צבע - יום חול

 • 4" 1,560 ₪
 • 6" 2,340 ₪
 • 7.5" 2,925 ₪
 • 9" 3,510 ₪
 • 12" 4,680 ₪
 • מחירי הפרסום אינם כוללים מע"מ.

מחירון פרסום מודעות משפטיות וכונסי נכסים ידיעות אחרונות צבע - יום שישי

 • 4" 1,740 ₪
 • 6" 2,610 ₪
 • 7.5" 3,265 ₪
 • 9" 3,915 ₪
 • 12" 5,220 ₪
 • מחירי הפרסום אינם כוללים מע"מ.

מחירון פרסום מודעות משפטיות וכונסי נכסים ידיעות אחרונות שחור לבן - יום חול

 • 4" 1,356 ₪
 • 6" 2,034 ₪
 • 7.5" 2,542 ₪
 • 9" 3,051 ₪
 • 12" 4,068 ₪
 • מחירי הפרסום אינם כוללים מע"מ.

מחירון פרסום מודעות משפטיות וכונסי נכסים ידיעות אחרונות שחור לבן - יום שישי

 • 4" 1,516 ₪
 • 6" 2,275 ₪
 • 7.5" 2,845 ₪
 • 9" 3,415 ₪
 • 12" 4,550 ₪
 • מחירי הפרסום אינם כוללים מע"מ.

מחירון פרסום מודעות משפטיות וכונסי נכסים ישראל היום - יום חול

 • 4" 1,180 ₪
 • 6" 1,770 ₪
 • 7.5" 2,215 ₪
 • 9" 2,655 ₪
 • 12" 3,540 ₪
 • מחירי הפרסום אינם כוללים מע"מ.
 • צבע בחינם לא עלות נוספת.

מחירון פרסום מודעות משפטיות וכונסי נכסים ישראל היום - יום שישי

 • 4" 1,680 ₪
 • 6" 2,520 ₪
 • 7.5" 3,150 ₪
 • 9" 3,780 ₪
 • 12" 5,040 ₪
 • מחירי הפרסום אינם כוללים מע"מ.
 • צבע בחינם לא עלות נוספת.

מחירון פרסום מודעות משפטיות וכונסי נכסים מעריב השבוע

 • 4" 480 ₪
 • 6" 720 ₪
 • 7.5" 900 ₪
 • 9" 1,080 ₪
 • 12" 1,440 ₪
 • מחירי הפרסום אינם כוללים מע"מ.
 • צבע בחינם ללא עלות נוספת.
 • אין הבדל במחיר ביום חול / שישי.

מחירון פרסום מודעות משפטיות וכונסי נכסים מעריב הבוקר

 • 4" 400 ₪
 • 6" 600 ₪
 • 7.5" 750 ₪
 • 9" 900 ₪
 • 12" 1,200 ₪
 • מחירי הפרסום אינם כוללים מע"מ.
 • צבע בחינם ללא עלות נוספת.
 • אין הבדל במחיר ביום חול / שישי.

מחירון פרסום מודעות משפטיות וכונסי נכסים גלובס

 • 4" 480 ₪
 • 6" 720 ₪
 • 7.5" 900 ₪
 • 9" 1,080 ₪
 • 12" 1,440 ₪
 • מחירי הפרסום אינם כוללים מע"מ.
 • צבע בחינם ללא עלות נוספת.
 • אין הבדל במחיר ביום חול / שישי.

מחירון פרסום מודעות משפטיות וכונסי נכסים כלכליסט צבע

 • 4" 600 ₪
 • 6" 900 ₪
 • 7.5" 1,125 ₪
 • 9" 1,350 ₪
 • 12" 1,800 ₪
 • מחירי הפרסום אינם כוללים מע"מ.

מחירון פרסום מודעות משפטיות וכונסי נכסים הארץ

 • 4" 480 ₪
 • 6" 720 ₪
 • 7.5" 900 ₪
 • 9" 1,080 ₪
 • 12" 1,440 ₪
 • מחירי הפרסום אינם כוללים מע"מ.
 • צבע בחינם ללא עלות נוספת.
 • אין הבדל במחיר ביום חול / שישי.

מחירון פרסום מודעות משפטיות וכונסי נכסים כלכליסט

 • 4" 480 ₪
 • 6" 720 ₪
 • 7.5" 900 ₪
 • 9" 1,080 ₪
 • 12" 1,440 ₪
 • מחירי הפרסום אינם כוללים מע"מ.
 • צבע בחינם ללא עלות נוספת.
 • אין הבדל במחיר ביום חול / שישי.
מודעות משולבות

מחירון פרסום מודעות משפטיות וכונסי נכסים 4 אינטש

 • גלובס + כלכליסט + דה מרקר 1,160 ₪
 • גלובס + ישראל היום חול 1,600 ₪
 • דה מרקר + ישראל היום שישי 2,160 ₪
 • הארץ + גלובס 780 ₪
 • ידיעות + כלכליסט שישי 1,720 ₪
 • ידיעות + כלכליסט חול 1,440 ₪
 • מעריב השבוע + כלכליסט או גלובס 880 ₪
 • מעריב השבוע + מעריב הבוקר 600 ₪
 • מחירי הפרסום אינם כוללים מע"מ.
 • המחיר כולל עיצוב המודעות ופרסום.
 • לקבלת שילובים נוספים במספר עיתונים +הנחה נוספת פנו למודעות 24 שעות

שילוב עיתונים דתיים 4 אינטש

 • המבשר + המודיע 1,200 ₪
 • גלובס + המבשר 620 ₪
 • מחירי הפרסום אינם כוללים מע"מ.
 • המחיר כולל עיצוב המודעות ופרסום.
 • לקבלת שילובים נוספים במספר עיתונים +הנחה נוספת פנו למודעות 24 שעות

שילוב עיתונים בערבית ובעברית 4 אינטש

 • גלובס + המבשר + איאם 1,120 ₪
 • גלובס + אל סינארה 640 ₪
 • מעריב הבוקר + אל סינארה 720 ₪
 • מחירי הפרסום אינם כוללים מע"מ.
 • המחיר כולל עיצוב המודעות ופרסום.
 • לקבלת שילובים נוספים במספר עיתונים +הנחה נוספת פנו למודעות 24 שעות

מחירון פרסום מודעות משפטיות וכונסי נכסים 6 אינטש

 • גלובס + כלכליסט + דה מרקר 1,740 ₪
 • גלובס + ישראל היום חול 2,400 ₪
 • דה מרקר + ישראל היום שישי 3,240 ₪
 • הארץ + גלובס 1,170 ₪
 • ידיעות + כלכליסט שישי 2,580 ₪
 • ידיעות + כלכליסט חול 2,160 ₪
 • מעריב השבוע + כלכליסט או גלובס 1,320 ₪
 • מעריב השבוע + מעריב הבוקר 900 ₪
 • מחירי הפרסום אינם כוללים מע"מ.
 • המחיר כולל עיצוב המודעות ופרסום.
 • לקבלת שילובים נוספים במספר עיתונים +הנחה נוספת פנו למודעות 24 שעות

שילוב עיתונים דתיים 6 אינטש

 • המבשר + המודיע 1,800 ₪
 • גלובס + המבשר 930 ₪
 • מחירי הפרסום אינם כוללים מע"מ.
 • המחיר כולל עיצוב המודעות ופרסום.
 • לקבלת שילובים נוספים במספר עיתונים +הנחה נוספת פנו למודעות 24 שעות

שילוב עיתונים בערבית ובעברית 6 אינטש

 • גלובס + המבשר + איאם 1,680 ₪
 • גלובס + אל סינארה 960 ₪
 • מעריב הבוקר + אל סינארה 1,080 ₪
 • מחירי הפרסום אינם כוללים מע"מ.
 • המחיר כולל עיצוב המודעות ופרסום.
 • לקבלת שילובים נוספים במספר עיתונים +הנחה נוספת פנו למודעות 24 שעות

מחירון פרסום מודעות משפטיות וכונסי נכסים 9 אינטש

 • גלובס + כלכליסט + דה מרקר 2,610 ₪
 • גלובס + ישראל היום חול 3,600 ₪
 • דה מרקר + ישראל היום שישי 4,860 ₪
 • הארץ + גלובס 1,755 ₪
 • ידיעות + כלכליסט שישי 3,870 ₪
 • ידיעות + כלכליסט חול 3,240 ₪
 • מעריב השבוע + כלכליסט או גלובס 1,980 ₪
 • מעריב השבוע + מעריב הבוקר 1,350 ₪
 • מחירי הפרסום אינם כוללים מע"מ.
 • המחיר כולל עיצוב המודעות ופרסום.
 • לקבלת שילובים נוספים במספר עיתונים +הנחה נוספת פנו למודעות 24 שעות

שילוב עיתונים דתיים 9 אינטש

 • המבשר + המודיע 2,700 ₪
 • גלובס + המבשר 1,395 ₪
 • מחירי הפרסום אינם כוללים מע"מ.
 • המחיר כולל עיצוב המודעות ופרסום.
 • לקבלת שילובים נוספים במספר עיתונים +הנחה נוספת פנו למודעות 24 שעות

שילוב עיתונים בערבית ובעברית 9 אינטש

 • גלובס + המבשר + איאם 2,520 ₪
 • גלובס + אל סינארה 1,440 ₪
 • מעריב הבוקר + אל סינארה 1,620 ₪
 • מחירי הפרסום אינם כוללים מע"מ.
 • המחיר כולל עיצוב המודעות ופרסום.
 • לקבלת שילובים נוספים במספר עיתונים +הנחה נוספת פנו למודעות 24 שעות

מאמרים נוספים על פרסום מודעות משפטיות

פרסום ביפעת מכרזים

תחליף המצאה בעיתון בחול

פרסום מודעות תחליף המצאה בעיתונים בחו"ל, פרסום מודעה בעיתון בדבר תחליף המצאה מהווה חלק מהליך משפטי, הנדרש על-פי תקנות סדר הדין האזרחי, במקרים רבים בהם

קרא עוד »