קבלו הצעת מחיר

פרסום הודעה על מינוי כונס נכסים

כינוס נכסים הוא הליך משפטי הכולל תפיסת נכס ושליטה בו, כך שניתן יהיה להיפרע ממנו. בדרך כלל מדובר ברכב או בנכס נדל"ן השייכים לחייב שלא שילם את החוב עליו.

כונס הנכסים, הוא בעל המקצוע האמון על פרסום מודעה משפטית והוא האדם אשר יחזיק בנכס ויטפל בו עד למכירתו. כונס נכסים יכול להיות על פי חוק רק רואה חשבון או עורך דין, אשר מתמנה על ידי בית המשפט או רשם ההוצאה לפועל. מינויו של הכונס נעשה במטרה להבטיח כי החייב לא יבריח או יעלים בדרך כלשהי את הנכס, תוך ניסיון להימנע מפריעת החוב.

בית המשפט ממנה את עורך הדין על מנת "שיתפוס" את הנכס (דירה, בניין, פרטי, עיסקי) ויוכל לבצע התמחרות בין קונים פוטנציאלים שרוצים לרכוש את הדירה, נכס, מגרש, רכב, ארגון או חברה. בית המשפט ממנה את כונס הנכסים ובדרך כלל כונס הנכסים משמש "שליח" של בית המשפט. כונס הנכסים חייב לקבל צו מינוי מבית המשפט ולפרסם את הודעת המינוי בעיתונים.

מינוי כונס נכסים

לאחר שכונס הנכסים תפס חזקה על הנכס, יש לפרסם מודעת כינוס נכסים בעיתון. במודעה צריכים להיות מפורטים פרטי הנכס, האופן שבו ניתן לראותו והתנאים להשתתפות במכרז, מועד להגשת הצעות לרכישת הנכס, פרטים להתקשרות על מנת לקבל פרטים משלימים שאינם מופיעים במודעה וגובה ותנאי ערבות בנקאית.

דוגמאות למודעות מינוי כונס נכסים

מאמרים נוספים על פרסום מודעות משפטיות

פרסום ביפעת מכרזים

תחליף המצאה בעיתון בחול

פרסום מודעות תחליף המצאה בעיתונים בחו"ל, פרסום מודעה בעיתון בדבר תחליף המצאה מהווה חלק מהליך משפטי, הנדרש על-פי תקנות סדר הדין האזרחי, במקרים רבים בהם

קרא עוד »