קבלו הצעת מחיר

פרסום מודעות ריקול

מודעת ריקול היא מודעה מקטגוריית המודעות המשפטיות.
תפקיד מודעת הריקול הוא לקרוא לציבור הצרכנים דרך העיתונות ובאמצעי תקשורת אחרים להגיע לחנות ספציפית או להנהלת הרשת על מנת לבדוק מוצר מסוים שרכשו בעקבות גילוי של בעיה גורפת באותו המוצר. במקרה הצורך המוצר עצמו יוחלף או יתוקן ובחלק מהמקרים אף יזוכו הצרכנים.
שם נוסף למודעת הריקול הוא מודעת איסוף מהשוק.
נכון לשנת 2020 משרד הבריאות דורש מיבואני וחברות מזון לפרסם את מודעת הריקול בתמונת צבע על מנת לעזור לציבור לזהות את המוצר שרכשו. על מודעת הריקול להתפרסם בשלושה עיתונים לפחות, כאשר שניים מהם חייבים להיות עיתונים יומיים בתפוצה ארצית והשלישי יכול להיות מקומון, לעיתים לדרישה זו נוספת דרישה לפרסום של המודעה גם בשפה הערבית.

כמו בכל פס ייצור לעיתים מתגלים פגמים גם בתעשיית ייצור התרופות או המזון, מכיוון שמדובר במוצרים רגישים ביותר יכול לקרות מצב שבו משרד הבריאות יקרא לציבור לחדול לחלוטין משימוש בתרופה או במוצר מזון מסויים במידה ויתגלה כי אותו מוצר עלולה לגרום לנזק בריאותי או לסכן חיי אדם.
גם במקרה כזה נדרש פרסום של מודעת ריקול שתפורסם גם היא על פי הפורמט והכללים הקבועים בחוק.
לפרסום מודעת הריקול חשיבות גבוה לא רק בעבור הצרכנים והרוכשים אלא בעבור כלל הציבור.
כמו בכל פרסום של מודעה משפטית, כאשר מתפרסמת מודעת ריקול נלקח בחשבון כי מלבד אלו נרכשו את המוצר, ישנם כאלו שיש להם עניין בדבר ואינם לוקחים בו חלק מפאת חוסר ידע על ההתנהלות שלו.
דוגמא טובה לכך היא מצב של פירוק חברה מסויימת מכל סיבה שהיא, פרסום מודעה משפטית בעיתון בדבר הליך הפירוק עשוי לגרום לכך שבעלי חוב ישנים (בטווח של 7 שנים אחורה, לפני שחלה התיישנות כל פי חוק) יגיעו וידרשו את החוב שלהם. תוך יציאה מנקודת הנחה שלעולם לא יהיה ניתן להגיע לכל בעלי העניין והנוגעים בדבר, פרסום המודעה מהווה כיסוי משפטי לכל הצדדים בתהליך.

מודעת ריקול היא בראש ובראשונה מודעה משפטית ולכן דבר פרסומה להתבצע על פי אמות מידה קבועות.
על המודעה להתפרסם באמצעי התקשורת בדגש על העיתונות הכתובה, באופן שיבטיח שהמודעה תגיע למספר גדול ככל שניתן של בעלי עניין פוטנציאליים.
על כל מודעת ריקול כמו גם מודעה משפטית להתפרסם בגודל ובנוסח העומדים בדרישות הקבועות בחוק וכאשר מדברים על פרסום מודעת ריקול בפרט המודעה נדרשת להתפרסם בצבע על מנת שתהייה ברורה ככל שניתן והציבור יזהה בקלות את המוצר.
פרסום המודעה בהתאם לכלל הקריטריונים הנדרשים תבטל את הצורך ליידע באופן אישי כל אחד ואחת מבעלי העניין שיגיעו באיחור.
לעומת זאת מודעה שלא תפורסם כראוי תיחשב ללא תקינה ומפרסם המודעה יידרש לפרסם אותה בשנית בצורה העונה על ההנחיות.

ראשית, מודעת ריקול צריכה להתפרסם בכל מקרה בו ישנה סבירות לחשש לשלום הציבור, אם מבחינה בריאותית ואם מבחינה בטיחותית בעקבות השימוש במוצר. החוק קובע שעל המודעה להיות זמינה ובולטת לקורא ובכך להבטיח חשיפה מרבית לקהל הצרכנים הרלוונטי. כמו כן, על המודעה להתפרסם בישראל על גבי לפחות שני עיתונים גדולים בעברית, לעתים גם ברדיו באינטרנט או בעיתונים בשפה הערבית.

פרסום מודעת ריקול הוא פרסום ממוקד מאוד ולא אמור להשתמע לשתי פנים, המודעה המפורסמת פונה לקהל המקושר באופן מובהק בנושא המודעה.
לדוגמא לקהל יעד, קהל היעד של מודעת ריקול בדבר תקלה מובנית ברכב, פונה לבעלי אותו סוג רכב מסוים, משנת יצור מסויימת ולעיתים גם שנקנה במקום מסויים.
קהל היעד אשר אליו מכוונות מודעות אלה משתנה בהתאם לאופי המודעה וניתן להשתמש במידע זה לצורך החלטה על הפלטפורמה או העיתון הספציפי בו תפורסם המודעה.
דוגמא לפלטפורמת הפרסום, פרסום מודעת ריקול בדבר מוצר לקוי המיוצר בייצור המוני ונמכר בסופרים רחבי הארץ, כדאי לפרסם בעיתונים מרכזיים ופופולאריים לעומת מודעת ריקול לגבי פגם במוצר פרטני הנמכר בחנות ספציפית, במקרה כזה כדאי לפרסם במקומון או עיתון העוסק בתחום המוצר הפגום.  

עוד על מודעת ריקול

מודעת ריקול היא מודעה משפטית המחויבת על פי חוק כאשר חברה מבקשת להתריע בפני קהל לקוחותיה וצרכנייה על מוצר שנמכר להם והוא פגום או שקיימות בו תקלות טכניות.
לרוב מודעת הריקול מכילה בתוכה פרטי התקשרות עם החברה, מתן אפשרות החזרת המוצר הפגום ו/או החלפתו ולעיתים אף פרק הזמן שניתן יהיה לקבל זיכוי עבור המוצר.
אם מדובר בפגם מסכן חיים, לרוב גם משרד הבריאות יפרסם את מודעת הריקול באמצעי המדיה השונים.

פרסום מודעת ריקול בעיתון

מודעת ריקול, recall, קריאה לתיקון בעברית, היא מודעה משפטית אשר מפרסם מפעל כאשר התגלה ליקוי או פגם משמעותי במוצר אותו מכר ללקוחות. 
בקריאת הריקול מתבקשים רוכשי המוצר להגיע לנקודות המכירה או השירות כדי לתקן את הפגם, או לחילופין, להחזיר את המוצר ולקבל החזר בעבורו, כמו כן, לחדול את השימוש במוצר כדי להימנע מסכנה.

*בסוג שונה של מודעות הנקראות עדכון לציבור לא תהיה קריאה להחזר המוצר משום שהשינוי אינו פוגע בבריאות הצרכנים.

על מודעת החזרת מוצר פגום להכיל תיאור מלא של המוצר, תיאור הכולל מגוון רחב של פרטים בהתאם למקרה: תיאור המוצר, ברקוד, תמונה, תאריך ייצור ותאריך אחרון לשימוש, יצרן, חנויות בו נמכר המוצר, יבואן ועוד, כמו כן, כיצד והיכן ניתן לתקן או להחזיר את המוצר.
מודעות ריקול / מודעת Recall למוצרים הינה מודעה אשר קוראת לציבור הצרכנים לבוא לחנות / להנהלת החברה על מנת לבדוק את המוצר ולתקן אותו או לקבל מוצר חלופי ובמקרים מסוימים אף זיכוי כספי, נקראת גם מודעות איסוף מהשוק. נכון לחודש יולי 2020 משרד הבריאות מבקש מיבואני מזון גדולים לפרסם את המודעות ריקול ביחד עם תמונה בצבע, על מנת שהציבור יזהה את המוצר והריקול יתבצע בצורה מסודרת. מודעות אלו מתפרסמות בשלושה עיתונים מהם 2 עיתונים יומיים ואחר בשפה הערבית, לעיתים יש דרישה לפרסם גם בשפה הערבית.

סוג נוסף של מודעות ריקול הוא מודעות ריקול לתרופות – כאשר ייצור מסויים התגלה בפגום, במקרים חריגים וקיצוניים אף קוראים לצרכנים לחדול מלהשתמש בתרופה במידה והתגלה בה נזק בריאותי. כמו כן, ישנן מודעות ריקול למוצרי מזון בצבע עם תמונה, ע"פ הוראות משרד הבריאות יש לפרסם מודעות ריקול עם תמונה ובצבע בעיתונים יומיים +עיתון בערבית. גודל המודעה לא יפחת ממידות 10 ס"מ על רוחב 10 ס"מ חשוב שהמודעה תתפרסם ב2 עיתונים יומיים +עיתון בערבית, ישנן אופציות לשילובים למודעות ריקול בעיתון ואנחנו מתרגמים את המודעה לעיתון בערבית:
  • פרסום מודעת Recall בעיתון הארץ + פרסום מודעת Recall בעיתון מעריב הבוקר + פרסום מודעת Recall בעיתון איאם אל עראב
  • פרסום מודעת Recall בעיתון ישראל היום +פרסום מודעת Recall בעיתון מעריב הבוקר + פרסום מודעת Recall בעיתון אל סינארה
  • פרסום מודעת Recall בעיתון מעריב +פרסום מודעת Recall בעיתון גלובס +פרסום מודעת Recall בעיתון כל אל עראב

האם חובה על בעל העסק, על פי חוק, לפרסם מודעת ריקול, ובאילו מקרים חלה עליו החובה לפרסם מודעה שכזאת?

מודעת ריקול צריכה להיות זמינה ובולטת עד כמה שניתן כדי לחשוף את הליקוי לקהל הרחב ולהמנע מסכנה, לכן החוק קבע פרסום מינימלי לסוג הודעה זה, על פי החוק, מודעות ריקול צריכות להתפרסם בארץ בשני עיתונים גדולים בעברית לפחות, ולעיתים גם ברדיו/ אינטרנט או בעיתון בערבית. 
על המודעה להיות מנוסחת היטב ולהבהיר את מהות התקלה, כיצד והיכן ניתן להחזיר/לתקן את המוצר וכיצד לוודא כי המוצר אכן שייך לסדרת המוצרים המדוברים.
החוק לא קובע כללים ברורים לפרסום מודעה שכזאת אך הקו המנחה הוא שיש לפרסם מודעת ריקול בכל מצב בו ישנה סבירות לחשש מיידי לשלום הציבור, מבחינה בטיחותית או בריאותית עקב השימוש במוצר.

  • משרדי הממשלה הנוגעים בסוגיית הריקול ואחראים על חובת הדיווח ללקוחות הם
  • משרד התחבורה- פרסום על ליקויים בתחום הרכב
  • משרד הבריאות- קריאות בתחום התרופות והמזון
  • משרד הכלכלה- קריאות מוצרים הנושאים תו תקן

מדוע בוחר היצרן לפרסם מודעת ריקול גם כאשר הוא לא מחוייב בכך בחוק?
או, למה להגדיל ראש? האם כדאי לי בתור עסק לפרסם מודעת ריקול שאינה מחויבת בחוק?

מודעות ריקול רבות מתפרסמות למרות שאין עליהן חובה חוקית לפרסום, מדוע? הרי שהודעה המבליטה ליקוי במוצר עלולה לפגוע בשמו הטוב ובתדמית החברה, אלא שבעלי עסקים וניהול סיכונים יטענו כי ההפך הוא הנכון.
בפרסום מודעה מסוג ריקול- יידוע הצרכן לגבי התקלה דווקא תורם לעסק ולמוניטין שלו, כעסק האחראי לטיב מוצריו, לבטיחות השימוש בהם ושביעות רצון הלקוחות.
פרסום מודעת ריקול נועדה כמובן גם כדי למנוע תביעות נזיקין מצד מי שעלול להפגע בעקבות הפגם.
לסיכום, החברה מבקשת לשמור על שמה הטוב באמצעות מניעה ובדק בית וכאשר מתגלה תקלה שלא נמנעה, מפיצה את המידע ומבססת את שמה כאחראית לשלום לקוחותיה.

היכן מתבצע פרסום מודעת ריקול

מודעות ריקול אמורה להתפרסם ב-2 עיתונים יומיים ומודעות 24 שעות הינו המשרד היחיד שעובד עם כל העיתונים ומציע לכם שילובים מיוחדים לפרסום מודעות אלו. רק אצלנו דילים מיוחדים ושילובים אטרקטיביים לפרסום מודעות ריקול! 

במידה ובית המשפט מחייב אתכם לפרסם בעיתון יומי + עיתון כלכלי אנחנו פה עבורכם במחירים אטרקטיבים במיוחד! 
רק במודעות 24 שעות ישנה אפשרות למחיר אטרקטיבים בפרסום ב-2 עיתונים.

כיצד מפרסמים מודעת ריקול ?

פרסום מודעת ריקול, כמו מודעות רבות אחרות, ניתן לפרסם במהירות וביעלות בעזרת חברת מודעות 24 שעות. צוות היועצים, גרפיקאים, אנשי התוכן, תקציבאים ונותני השירות של מודעות 24 יעניק לכם חווית פרסום עוטפת ומכוונת. הניסיון הרב בתחום פרסום המודעות בפלטפורמות השונות, מבטיח לכם ולכן תהליך יעיל ומקצועי משלב הרעיון עד הפרסום המדויק על דפי העיתון.
לנו במודעות 24 שעות יש את ארגז הכלים המלא לצורך פרסום מודעות ריקול, ידע מקצועי וחוקי בתחום, קשרים מבוססים מול עיתונים, תחנות רדיו ואתרים הרלוונטיים. כל אלה תורמים ליכולת של מודעות 24 לעצב, לסגנן ולהתאים לך את הפרסום המדויק והיעיל ביותר עבורך.
אין יותר צורך לבזבז זמן וכסף על פרסומים מיותרים ובלי רלוונטיים, כי בעזרת מודעות 24 שעות תוכלו לצמצם בעלויות ולדייק במסר! אנו מתחייבים למינימום מאמץ מצידך ומקסימום תוצאה עבורך.
ליצירת מודעת ריקול או כל מודעה אחרת, חבילת פרסום מותאמת אישית, דילים משתלמים ושירות אנושי ומקצועי פנו אלינו בכל שעה ביום.

מודעות ריקול לדוגמה:

פרסום מודעות ריקול לרכבים ומזון

פרסום מודעות ריקול בערבית

מאמרים נוספים על פרסום מודעות בעיתונים

פרסום בעיתון שערים

פרסום בעיתון שערים העיתון מופץ לקבל הדתי. העיתון מופץ בימי שני ב 32000 העתקים.ניתן לפרסם מודעות בכל הגדלים ומכל הסוגים.   לפרטים נוספים פנו ללינוי 058-7800970

קרא עוד »

פרסום בעיתון ריקלמה

פרסום בעיתון ריקלמה פרסום בשפה הרוסית העיתןן מופץ בכל שבוע בתפוצה ארצית בשפה הרוסית ניתן לפרסם את כל סוגי המודעות. נהוג לפרסם מודעות משפטיות /

קרא עוד »

פרסום בעיתון שווה פרסום

פרסום בעיתון שווה פרסום מופץ בעפולה והסביבה ניתן לפרסם בכל שבוע נסגר ביום שלישי לפרסום בסופ"ש לפרטים 1800-800-724 דוגמאות לפרסום בעיתון שווה פרסום

קרא עוד »

פרסום מודעה פוליטית

פרסום מודעה פוליטית בעיתון ניתן לפרסם בכל יום מודעה פוליטית החל מהיום למחר. נהוג לפרסם בעיתונים ידיעות אחרונות ,ישראל היום ,גלובס ,מעריב ,דה מרקר ,כלכליסט

קרא עוד »