דרושים לתפקיד מורים לעברית

מודעת דרושים לתפקיד מורים לעברית עבור ארגון ג׳וינט ישראל ומשרד העבודה והרווחה פורסמה בעיתונים ידיעות הצפון וידיעות העמק

מודעת דרושים לתפקיד מורים לעברית עבור ארגון ג׳וינט ישראל ומשרד העבודה והרווחה פורסמה בעיתונים ידיעות הצפון וידיעות העמק  

מודעת דרושים לתפקיד נהגים/ות

פרסום מודעת דרושים לתפקיד נהגים/ות בעלי רישיון רכב ציבורי D/D1/D2 לחברת בון טור בעיתון ישראל היום ובעיתון ידיעות אחרונות

פרסום מודעת דרושים לתפקיד נהגים/ות בעלי רישיון רכב ציבורי D/D1/D2 לחברת בון טור בעיתון ישראל היום ובעיתון ידיעות אחרונות