מודעת מכרז להקמת פיר מעלית

מודעת מכרז לקבלת הצעות לעבודות הקמת פיר מעלית והתאמות נגישות בבית המתנדב הרצליה עבור החברה לפיתוח הרצליה בע״מ פורסמה בעיתונים ידיעות אחרונות וגלובס

מודעת מכרז לקבלת הצעות לעבודות הקמת פיר מעלית והתאמות נגישות בבית המתנדב הרצליה עבור החברה לפיתוח הרצליה בע״מ פורסמה בעיתונים ידיעות אחרונות וגלובס