פרסום מודעות הסכם פשרה ומודעות תביעה ייצוגית בעיתון

הזמנה להציע הצעות לרכישת דומיין

פרסום מודעת הסכם פשרה בעיתון מהו הסכם פשרה? פשרה היא הסכם בין צדדים מסוכסכים באמצעות תהליך של תקשורת מתווכת ביניהם והגעה לעמק השווה. בתי המשפט בישראל מעודדים הגעה להסדרי פשרה וזאת בעקבות העומס הרב והרצון לייעל את תפקוד המערכת בתוך עומס הפניות.הסכם פשרה בבית משפט מושג לעיתים קרובות בתובענות ייצוגיות, שעליהן להיות שקופות לציבור, על […]