מודעת תכנון ובניה "נגב מערבי"

פרסום מודעת תכנון ובניה למתן היתר בניה לחניון מרפאה במועצה אזורית מרחבים עבור הוועדה המקומית לתכנון ולבניה "נגב מערבי" בעיתונים מעריב, ידיעות אחרונות, בשבע ואל סינארה

פרסום מודעת תכנון ובניה למתן היתר בניה לחניון מרפאה במועצה אזורית מרחבים עבור הוועדה המקומית לתכנון ולבניה "נגב מערבי" בעיתונים מעריב, ידיעות אחרונות, בשבע ואל סינארה

מודעת תכנון ובניה לגבי שטחים בקריית ים

פרסום מודעת תכנון ובניה בדבר החלטת מהנדס עיריית קריית ים בדבר שטחים ציבוריים פתוחים המשמשים את הנכסים בעיר קריית ים בעיתון מעריב בעיתון ישראל היום ובעיתון הארץ

פרסום מודעת תכנון ובניה בדבר החלטת מהנדס עיריית קריית ים בעניין שטחים ציבוריים פתוחים המשמשים את הנכסים בעיר קריית ים בעיתון מעריב בעיתון ישראל היום ובעיתון הארץ

מודעת תכנון ובניה בקרית מוצקין

פרסום מודעת תכנון ובניה בדבר הפקדת תכנית מתאר לבית ספר יסודי קרית מוצקין בעיתון ישראל היום, בעיתון הארץ ובעיתון הד הקריות

פרסום מודעת תכנון ובניה בדבר הפקדת תכנית מתאר לבית ספר יסודי קרית מוצקין בעיתון ישראל היום, בעיתון הארץ ובעיתון הד הקריות